سرمایه گذاری در پروژه‌های شخصی‌

متقاضی میتواند با ارائه محل منتخب برای سکونت و طرح توجیهی‌ مورد نظر جهت اجرا و تاسیس بیزینس خود تا زمانی‌ که در چهار چوب قوانین اداره مهاجرت باشد اقدام نماید.

سرمایه گذاری در بیزینس‌های چند شعبه ای

متقاضی میتواند پس از پیدا کردن این قبیل بیزینس‌ها جهت راه اندازی شعبه جدید با استفاده از گروه پیمنکاران و مدیریت آنها اقدام نماید.

پروژه های شخصی

در مدتی که گرین کارت شما در حال بررسی توسط اداره مهاجرت آمریکا می باشد٬‌ این امکان وجود دارد که کسب و کار شما کار کند و برای شما درآمدزایی دلاری داشته باشد.

بیزینس شما به نام شما در ایالات متحده آمریکا ثبت می شود

بیزینس شما به نام شما در ایالات متحده آمریکا ثبت می شود و شما سرمایه تان را به حساب شرکت خودتان واریز می کنید. بدین ترتیب شما به طور آنلاین به حساب بانکی خود و هزینه هایی که از حساب بانکی شرکت شما پرداخت می شود نظارت دارید.

 این امکان وجود دارد که با توجه به کارکرد کسب و کار شما در آمریکا٬ بتوانید در آمریکا اعتبار مالی (credit) کسب کنید. اعتبار مالی به شما کمک خواهد کرد که در بدو ورود به آمریکا بتوانید متفاوت از همه کسانی که گرین کارت آمریکا می گیرند برای خرید خانه و یا اتومبیل وام کم بهره بگیرید.پس از ورود به آمریکا صاحب یک بیزینس هستید و می توانید اگر خواستید کم کم در آن مشغول به کار شوید و در جامعه کاری آمریکا جا بیافتید.

  •  این امکان را خواهید داشت که سریعتر با بازار بیزینس آمریکا و قوانین و ارتباطات آن آشنا شوید.
  • این امکان وجود دارد که پس از تایید گرین کارت و ورود به آمریکا درآمد حاصله از بیزینس شما بخشی از هزینه های زندگی شما در آمریکا را تامین کند و شما نیازی به آوردن پول بیشتری از خارج از آمریکا نداشته باشد.
  •  در صورتیکه به هر دلیل درخواست گرین کارت شما مورد قبول واقع نشود این احتمال وجود دارد که بتوانید کسب و کار خودتان را بفروشید و مبلغ حاصل از فروش را به خانه برگردانید.