در انتخاب تجارت و پروژه دقت کنید

For Business Purchase 

بر حسب لایحه‌ای که اکنون در کنگره آمریکا تحت بررسی‌ میباشد این احتمال وجود دارد که قانون فعلی‌ سرمایه گذاری در پروژه‌های زیر مجموعه مراکز توسعه اقتصادی در مناطق محروم پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ ملغی و یا به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ دلار تبدیل گردد.

 به تبعیت از این موضوع سرمایه گذاری در مناطق غیر محروم نیز از ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار به ۱،۲۰۰،۰۰۰ دلار تغییر خواهد یافت. در این راستا تفسیر‌های زیادی بروی این لایحه وجود دارد که یکی‌ از آنها این است که اگر بخواهید بصورت شخصی‌ یا همان  Stand-Alone در مناطق محروم سرمایه گذاری خود را انجام دهید، کماکان میتوانید از مزایای ۵۰۰،۰۰۰ دلار بهره‌مند شوید.

 لطفا بیاد داشته باشید که سرمایه گذاری در پروژه‌های زیر مجموعه مراکز توسعه اقتصادی شامل ارفاقهایی در نحوه استخدام نیروهای مستقیم میشود که در اصطلاح حقوقی به نام ضرایب اقتصادی یا همان Multiplier نامیده میشود، به این معنی‌ که این گونه پروژه‌ها میتواند تلفیقی از کار‌های مستقیم و غیر مستقیم خود را به نفع پرونده تبدیل گرین کارت مشروط شما به گرین کارت دائم استفاده نمایند.

 اما در پروژه‌های شخصی‌ دیگر از این ارفاقها وجود نداشته و شخص سرمایه گذار / پروژه موظف به ایجاد حداقل ۱۰ فرصت شغلی‌ تمام وقت در پروژه تعریف شده میباشد. عزیزان بیاد داشته باشید که استخدام ۱۰ پرسنل تمام وقت فقط برای حفظ موقعیت مهاجرتی شخص سرمایه گذار و خانواده وی میتواند در بسیاری از مواقع با شکست پروژه رو به رو شود و در این صورت سرمایه گذار با ۳ ضرر مواجه خواهد بود:

  • از بین بردن پلهای پشت سر برای رسیدن به این هدف

  • سوخت کامل یا بخش اعظمی از پول

  • در نهایت اخراج از خاک آمریکا

 پس در انتخاب پروژه و بازبینی طرح توجیهی‌ آنان توسط افراد با تجربه و کاردان (اقتصاددانان) چه در پروژه‌های وابسته به مراکز توسعه اقتصادی و چه پروژه‌های شخصی‌ کوشا باشید.

 

 باعث تأسف جامعه ایرانی‌ هست که در این برنامه بدلیل جابجایی کمیسیون‌های بالا خیلی‌ از عزیزان از بیان این واقعیت‌ها خودداری می‌نمایند. امیدواریم بتوانیم در مجموعه کوچک اونیکس با ارائه تمام حقایق تا آ‌نجایی که در توان داریم چراغ راه آینده شما وفرزندانتان باشیم.

Write a Reply or Comment