ممکن است خبر های ارسالی به قسمت Spam یا Junkmail وارد شود ، برای این منظور مراحل زیر انجام دهید :

Gmail

برای انتقال این خبرنامه از بخش Spam به Inbox شما می‌توانید از طریق علامت زدن مربع کناری ایمیل مربوطه و انتخاب گزینه Not Spam ایمیل مذکور را به بخش Inbox خود انتقال دهید.

Yahoo

همچنین در ایمیل های Yahoo نیز می توانید وارد بخش Spam شده و طبق روش بالا ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید. سپس گزینه Not Spam را از منوی بالا انتخاب کرده و ایمیل مذکور را از لیست Spamها خارج کنید.

Outlook

این وضعیت در نرم افزار مدیریت ایمیل Outlook نیز قابل انجام خواهد بود به نحوی که وارد بخش Junk E-mail شده روی ایمیل مربوطه Right Click کنید و گزینه Junk E-mail را انتخاب کرده سپس از منوی دیگری که باز می‌شود، روی گزینه Mark as Not Junk کلیک کنید. پنجره‌ای باز می شود که انتقال ایمیل مورد نظر را به Inbox مورد سوال قرار می دهد. دکمه OK را انتخاب کنید. به این ترتیب ایمیل مذکور به بخش Inbox منتقل خواهد شد.

در صورتی که تاکنون عضو خبر نامه نشده اید میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر عضو شوید. جهت عضویت در خبرنامه الکترونیکی سایت، در قست اول نام خود و در قسمت دوم ایمیل خود را وارد نمایید.

مهمترین مزایای عضویت در خبر نامه وب سایت ، آگاهی از آخرین اخبار و تغییرات قوانین مهاجرت به آمریکا می باشد.

با ارسال این فرم و عضویت در این سایت، شما تایید می کنید که

شرکت اونیکس و شرکت های همکار آن می توانند حداکثر هفته ای یک بار (به استثنا موارد اورژانسی و موارد مربوط به خبر های مهم) خبرنامه را برای کسانی که درخواست دریافت آن را کرده اند ارسال نمایند.