درباره ما

به سایت گروه مشاورین اونیکس خوش آمدید. گروه مشاورین اونیکس یک شرکت تجارتی مهاجرتی واقع در ایالت ایلینویز شهر شیکاگو میباشد. تخصص این مجموعه در تمام زمینه های اخذ ویزا از طریق برنامه سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا EB5 و E2 و سایر کشور های جهان میباشد.

در کنار موارد فوق الذکر سرمایه گذاری شخصی و مدیریت تجارت از دیگر مهارت و تخصص این مجموعه بشمار میرود.

آشنائی کامل به نقاط قوّت و ضعف در مسائل مهاجرتی و آگاهی کامل با تجارت های بین المللی است که تیم ما را منحصر به فرد و مجرب برای رساندن بی عیب و نقص مشتریان خود به اهدافشان مینماید.

هدف اصلی ما صداقت و درستکاری و ارزش نهادن و احترام به مشتریان خواهد بود و چیزی که ما را با دیگران متفاوت میکند، گروه کاردان و با تجربه این مجموعه میباشد.

آشنائی کامل به نقاط قوّت و ضعف در مسائل مهاجرتی و آگاهی کامل با تجارت های بین المللی است که تیم ما را منحصر به فرد و مجرب برای رساندن بی عیب و نقص مشتریان خود به اهدافشان مینماید.

Onyx Capital Group

دیدگاه ما

ارائه خدمات برتر به مشتریان و جلب رضایت آنان به عنوان یک شرکت مهاجرتی کامل و برجسته.

هدف ما

ساختن یک اعتماد دو جانبه بیش از انتظار مشتریان، شرکا و همکاران و حفظ ارزش ها و احترام با پیوستن به بالاترین سطح استانداردها در هر یک از ضمینه های فعالیت این شرکت از اولویت  اهداف ما خواهد بود.

ارزش های ما

اولویت

اخلاق، احترام، صداقت و تلاش ما در نحوه کار تیم ما دیده میشود و بر این باوریم که قدرت یک شرکت در یکپارچگی اعضای آن میباشد.

یک رویکرد شخصی به هر درخواست، یک تجربه بینظیر ارائه میکند. ارائه خدمات کامل به مشتریان با درک عمیق به نیازها و اهدافشان تنها اولویت این شرکت محسوب میگردد.

نوآوری

تشویق خلاقیت ها برای به وقوع پیوستن یک فرایند و در نتیجه ارائه یک تجربه بهتر

کار گروهی

بهترین نتایج حاصله بواسطه همکاری با هر دو همکاران و متخصصین هدایت میشود. کار گروهی مؤثر نیاز به روابط قوی و احترام دارد.

بیایید تا دست در دست یکدیگر آینده بهتر خود و فرزندانتان را رقم بزنیم تا بتوانید به گامی که امروز برمیدارید، فردا افتخار کنید